Florczak-Wątor M. (2019) „Silpnesnės nekilnojamojo turto vystymo sutarties šalies apsauga pagal Lenkijos teisę. Valstybės apsauginių pareigų modelio praktinis įgyvendinimas“, Teisė, 1100, p. 147-157. doi: 10.15388/Teise.2019.110.9.