Soloveičik D. ir Šimanskis K. (2019) „Interesų konflikto koncepcija pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisę ir teismų praktiką“, Teisė, 1110, p. 45-66. doi: 10.15388/Teise.2019.111.3.