Paškevičienė L. (2019) „Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: teisinio reguliavimo aiškinimo problematika“, Teisė, 1110, p. 67-91. doi: 10.15388/Teise.2019.111.4.