Budreckienė V. (2019) „Baudinės netesybos ir kitos savo prigimtimi artimos lupikiškos sumos Lietuvos Respublikos sutarčių teisėje“, Teisė, 1110, p. 112-129. doi: 10.15388/Teise.2019.111.6.