Steponėnaitė V. K. (2019) „Jungtinių Tautų tikslinės finansinės priemonės: peržiūros procedūrų atitiktis teisės į teisingą procesą standartams“, Teisė, 1110, p. 145-157. doi: 10.15388/Teise.2019.111.8.