Totoraitis L. (2019) „Specializuotų paslaugų teikimo sąlygos pagal ES Parlamento ir Tarybos reglamentą 2015/2120“, Teisė, 1110, p. 178-189. doi: 10.15388/Teise.2019.111.10.