Valančius V. (2019) „Kelios pastabos dėl Sąjungos teisėjo atliekamos teisminės kontrolės apimties“, Teisė, 1120, p. 8-20. doi: 10.15388/Teise.2019.112.1.