Valančienė D. (2019) „Teisės mokslo tarpdiscipliniškumas empiriniu požiūriu“, Teisė, 1120, p. 91-106. doi: 10.15388/Teise.2019.112.5.