Bronušienė S. (2019) „Testatoriaus laisvė ir jos ribos tarptautinio paveldėjimo byloje“, Teisė, 1120, p. 145-171. doi: 10.15388/Teise.2019.112.8.