Mickevičiūtė L. (2019) „Kai kurie prekybos poveikiu sudėties aiškinimo aspektai principo nullum crimen sine lege kontekste“, Teisė, 1120, p. 217-229. doi: 10.15388/Teise.2019.112.12.