Milašiūtė V. (2020) „Socioekonominių teisių apsauga pagal EŽTK“, Teisė, 1150, p. 42-54. doi: 10.15388/Teise.2020.115.3.