Bakanauskas E. (2020) „Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje pateiktos patronuojančios ir dukterinės bendrovės sampratos analizė“, Teisė, 1150, p. 70-85. doi: 10.15388/Teise.2020.115.5.