Chmielarz-Grochal A. (2020) „Dialog między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Trybunałem Konstytucyjnym w procedurze pytań prawnych“, Teisė, 1170, p. 126-137. doi: 10.15388/Teise.2019.117.8.