[1]
Markova M., „PLAČIAI ŽINOMŲ PREKIŲ ŽENKLŲ APSAUGĄ PAGRINDŽIANČIŲ TEORIJŲ ANALIZĖ“, LAW, t. 103, p. 103-131, liep. 2017.