[1]
Zaleskis J., „DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO VEIKLOS PAGRINDAI PAGAL ES BENDRĄJĮ DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTĄ“, LAW, t. 104, p. 159-170, rugs. 2017.