[1]
Kontrimas V., „IŠ NETEISĖTO PASINAUDOJIMO KOMERCINE PASLAPTIMI GAUTOS NAUDOS PRITEISIMO NUKENTĖJUSIAM ASMENIUI PROBLEMOS“, LAW, t. 105, p. 119-134, gruodž. 2017.