[1]
Paškevičienė L., „Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: specialaus teisinio reguliavimo esminiai aspektai“, LAW, t. 109, p. 8-26, spal. 2018.