[1]
Griciūnas P., „Europos Sąjungos teisės taikymo tipai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje“, LAW, t. 109, p. 50-68, spal. 2018.