[1]
Danėlienė I., „Šeimos gyvenimo apsauga Europos Sąjungos teisėje: šeimos samprata“, LAW, t. 110, p. 24-45, vas. 2019.