[1]
Florczak-Wątor M., „Silpnesnės nekilnojamojo turto vystymo sutarties šalies apsauga pagal Lenkijos teisę. Valstybės apsauginių pareigų modelio praktinis įgyvendinimas“, LAW, t. 110, p. 147-157, vas. 2019.