[1]
Soloveičik D. ir Šimanskis K., „Interesų konflikto koncepcija pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisę ir teismų praktiką“, LAW, t. 111, p. 45-66, geg. 2019.