[1]
Paškevičienė L., „Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: teisinio reguliavimo aiškinimo problematika“, LAW, t. 111, p. 67-91, geg. 2019.