[1]
Pūraitė-Andrikienė D., „Konstitucinio Teismo įgaliojimai aiškinti savo nutarimus, išvadas, sprendimus: teisinio reguliavimo problemos ir tobulinimo galimybės“, LAW, t. 111, p. 92-111, geg. 2019.