[1]
Budreckienė V., „Baudinės netesybos ir kitos savo prigimtimi artimos lupikiškos sumos Lietuvos Respublikos sutarčių teisėje“, LAW, t. 111, p. 112-129, geg. 2019.