[1]
Steponėnaitė V. K., „Jungtinių Tautų tikslinės finansinės priemonės: peržiūros procedūrų atitiktis teisės į teisingą procesą standartams“, LAW, t. 111, p. 145-157, geg. 2019.