[1]
Taminskaitė G., „Socialinės (gerovės) valstybės modelio raida ir įtaka socialinei apsaugai Prancūzijoje“, LAW, t. 111, p. 158-177, vas. 2019.