[1]
Totoraitis L., „Specializuotų paslaugų teikimo sąlygos pagal ES Parlamento ir Tarybos reglamentą 2015/2120“, LAW, t. 111, p. 178-189, geg. 2019.