[1]
Valančius V., „Kelios pastabos dėl Sąjungos teisėjo atliekamos teisminės kontrolės apimties“, LAW, t. 112, p. 8-20, rugs. 2019.