[1]
Valickas G. ir Vanagaitė K., „Prokurorų patiriamo streso ir jo įveikos ypatumai: dviejų tyrimų duomenys“, LAW, t. 112, p. 46-69, rugs. 2019.