[1]
Pūraitė-AndrikienėD., „Konstitucinio Teismo nutarimų padariniai laiko aspektu“, LAW, t. 112, p. 70-90, rugs. 2019.