[1]
Valančienė D., „Teisės mokslo tarpdiscipliniškumas empiriniu požiūriu“, LAW, t. 112, p. 91-106, rugs. 2019.