[1]
Bronušienė S., „Testatoriaus laisvė ir jos ribos tarptautinio paveldėjimo byloje“, LAW, t. 112, p. 145-171, rugs. 2019.