[1]
Dzindzelėtaitė-Šaltė L., „Kreditorių interesų atstovavimas skiriant bankroto administratorių“, LAW, t. 112, p. 172-185, rugs. 2019.