[1]
Mickevičiūtė L., „Kai kurie prekybos poveikiu sudėties aiškinimo aspektai principo nullum crimen sine lege kontekste“, LAW, t. 112, p. 217-229, rugs. 2019.