[1]
MichailovičI., „Smurtinio elgesio kaitos svarba užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje“, LAW, t. 114, p. 8-25, bal. 2020.