[1]
DobrovolskisM., „Mokesčių slėpimo kriminalizavimas ultima ratio principo kontekste“, LAW, t. 114, p. 71-84, bal. 2020.