[1]
Valančius V., „Generaliniai advokatai Teisingumo Teisme: ar kyla abejonių? I dalis“, LAW, t. 115, p. 8-18, birž. 2020.