[1]
Milašiūtė V., „Socioekonominių teisių apsauga pagal EŽTK“, LAW, t. 115, p. 42-54, birž. 2020.