[1]
Bakanauskas E., „Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje pateiktos patronuojančios ir dukterinės bendrovės sampratos analizė“, LAW, t. 115, p. 70-85, birž. 2020.