[1]
Morkūnaitė M., „Turtinės žalos atlyginimas ,žalingo gimimo‘ ginčų atveju“, LAW, t. 115, p. 86-104, birž. 2020.