[1]
Steponavičiūtė R., „Autorystės pasisavinimo nusikaltimo objektas ir jo reikšmė veikai kvalifikuoti“, LAW, t. 115, p. 105-121, birž. 2020.