[1]
Ciżyńska-Pałosz A., „Lenkijos Konstitucinio teismo nutarimai su atidėjimo nuostata ir jų taikymas Lenkijos teismuose“, LAW, t. 115, p. 122-133, birž. 2020.