[1]
Markevičiūtė M., „ADMINISTRACINĮ BAUDIMĄ VYKDANČIŲ SUBJEKTŲ SISTEMA“, LAW, t. 95, p. 123-139, geg. 2015.