[1]
Gutnyk V., „KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ADVOKATAMS TARPTAUTINIUOSE BAUDŽIAMUOSIUOSE TEISMUOSE IR TRIBUNOLUOSE“, LAW, t. 95, p. 182-192, geg. 2015.