Kontrimas V. „IŠ NETEISĖTO PASINAUDOJIMO KOMERCINE PASLAPTIMI GAUTOS NAUDOS PRITEISIMO NUKENTĖJUSIAM ASMENIUI PROBLEMOS“. Teisė, T. 105, 2017 m.gruodžio, p. 119-34, doi:10.15388/Teise.2017.105.11122.