Paškevičienė L. „Išankstinio Administracinių ginčų nagrinėjimo Ne Teisme Institutas Lietuvoje: Specialaus Teisinio Reguliavimo Esminiai Aspektai“. Teisė, T. 109, 2018 m.spalio, p. 8-26, doi:10.15388/Teise.2018.109.11984.