Danėlienė I. „Šeimos Gyvenimo Apsauga Europos Sąjungos teisėje: šeimos Samprata“. Teisė, T. 110, 2019 m.vasario, p. 24-45, doi:10.15388/Teise.2019.110.2.