Paškevičienė L. „Išankstinio Administracinių ginčų nagrinėjimo Ne Teisme Institutas Lietuvoje: Teisinio Reguliavimo aiškinimo Problematika“. Teisė, T. 111, 2019 m.gegužės, p. 67-91, doi:10.15388/Teise.2019.111.4.