Pūraitė-Andrikienė D. „Konstitucinio Teismo įgaliojimai aiškinti Savo Nutarimus, išvadas, Sprendimus: Teisinio Reguliavimo Problemos Ir Tobulinimo galimybės“. Teisė, T. 111, 2019 m.gegužės, p. 92-111, doi:10.15388/Teise.2019.111.5.