Tūbaitė-Stalauskienė A. „Mažieji Palydovai: Nacionalinio Reguliavimo Problemos“. Teisė, T. 111, 2019 m.vasario, p. 190-04, doi:10.15388/Teise.2019.111.11.